Общ холестерол (Chol.)

3,50 лв.

Общ холестерол (Chol.)

3,50 лв.

Синоними

Общ холестерол, Cholesterol, total Cholesterol

Клинични показания

Холестеролът е стероид, синтезира се в много тъкани, предимно в черния дроб и стената на тънките черва. Приблизително ¾ се синтезира в черния дроб, а ¼ се приема с храна. Хиперлипемията е фенотипна проява на нарушения в плазмения транспорт на липидите. Тя често се съпътства с дислипидемия. Тези две състояния са основни рискови фактори на клиничните форми на атеросклерозата - внезапна сърдечна смърт, ИБС, миокарден инфаркт, инсулт и периферни съдови разстройства. Дислипопротеинемиите са първични и вторични. Вторичните са проява на друго заболяване. Първичните са последица от от онаследени или придобити молекулни дефекти на някой аполипопротеин. Лабораторните маркери които ги откриват са Общ Холестерол, Триглицериди, холестерол в LDL и в HDL. По техните стойности може да се постави клинична диагноза на по-честите нарушения.

Проба

Серум, Плазма (K2 EDTA, Li хепарин); 10 (+90) µl

Обработка

Стандартна; Две седмици преди изследването, да се спрат диети, да се спрат лекарствени средства повлияващи липидната обмяна. Преди изследването да се осигури 12 ч. гладуване и 24 ч. изключване на алкохол и физически натоварвания.

Стабилност на пробатa

Стайна (15-25°С): 7 дни
Хладилник (2-8°С): 7 дни
Фризер ((-15)–(-25)°С): 3 месеца (отделен серум или плазма)

Аналитичен метод

Ензимен, колориметричен метод; Област на измерване (LLD – ULCC): 0.1 – 20.7 mmol/l

Работи се

Ежедневно

Измерителна единица

mmol/l

Референтен интервал

Консенсусни стойности (Cut-Off стойности на NCEP за лечение на възрастни (американско население)):
Желателно ниво на холестерол: < 5.2 mmol/L
Гранично висок холестерол: 5.2-6.2 mmol/L
Висок холестерол: ≥ 6.2 mmol/L

Акредитиран

Да

В сила от

10/07/2023

Допълнителна информация
Получените стойности след хранене могат да са малко ПО-НИСКИ от тези на гладно!
Интерпретация съгласно препоръките на European Atherosclerosis Society:
CHOL < 5.2 mmol/L + TG < 2.3 mmol/L = „няма нарушение на липидния метаболизъм”
CHOL 5.2-7.8 mmol/l + HDL-C < 0.9 mmol/L = „ нарушение на липидния метаболизъм”
CHOL > 7.8 mmol/L + TG > 2.3 mmol/L = „ нарушение на липидния метаболизъм”