Общ белтък

3,50 лв.

Общ белтък

3,50 лв.

Синоними

ОБ, Total protein, TP

Клинични показания

„Общ белтък“ се състои от повече от 100 структурно известни протеини; биологичната функция е известна в детайли само за около 50 белтъка – т.нар. индивидуални серумни белтъци. Протеините се синтезират главно в черния дроб, и плазмоцитите. При заболяване концентрацията на тотален протеин, както и процентното съдържание, представено от индивидуални фракции, могат да се отклонят значително от нормалните стойности. Хипопротеинемия може да бъде причинена от заболявания и смущения като загуба на кръв, тропическо спру, нефротичен синдром, тежки изгаряния, синдром на задържане на соли и Kwashiorkor (остра протеинова недостатъчност). Общият белтък се изследва при: заболявания с намален синтез на белтъци, нарушено водно-електролитно равновесие, загуба на белтък от вътресъдовото пространство и при заболявания, свързани с повишено образуване на гамаглобулини, протеинурия, отоци, хронични чернодробни заболявания, малигнени тумори, лимфоми, бременност и др.

Проба

Серум, Плазма (K2 EDTA, Li хепарин).; 2 (+98) µl

Обработка

Стандартна; Отделете серума или плазмата от съсирек или клетки в рамките на 4 часа.

Стабилност на пробатa

Стайна (15-25°С): 6 дни
Хладилник (2-8°С): 28 дни
Фризер ((-15)–(-25)°С): 12 месеца (отделен серум или плазма)

Аналитичен метод

Модифициран биуретов метод.; Област на измерване (LLD – ULCC): 3.0 – 120 g/L

Работи се

Ежедневно

Измерителна единица

g/L

Референтен интервал

Възрастни (мъже и жени): 64.0 – 83.0 g/L
Деца: < 1 г. 51-73 g/L
1-2 г. 56-75 g/L
> 3 г. 60-80 g/L

Tietz NW, ed. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed. Philadelphia, Pa: WB Saunders Company, 1995:518-522.

Акредитиран

Да

В сила от

02/02/2024

Допълнителна информация
В много редки случаи, гамопатия при определен тип IgM (макроглобулинемия на Waldenström) може да доведе до ненадеждни резултати.