Най-важните витамини

60,00 BGN

Най-важните витамини

60,00 BGN

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация
Пакета включва следните показатели: Витамин D (25-OH), Витамин B12, Фолиева киселина.