Морбили IgG

30,00 лв.

Морбили IgG

30,00 лв.

Синоними

Антитела срещу морбили, дребна шарка, брусница

Клинични показания

Диагностика на вирусни заболявания

Проба

Серум, Плазма (K-EDTA, цитратна, Na-,Li-хепарин); 20 µl (+ 150 µl мъртъв обем)

Обработка

Стандартна

Стабилност на пробатa

RT: 1 ден
2-8°С: 7 дни
-20°С: 30 дни (отделен серум или плазма)

Аналитичен метод

CLIA, полуколичествен тест

Работи се

Ежедневно

Измерителна единица

AU (Auxiliari Units) /ml

Референтен интервал

<13.5 -отрицателен
Стойности между 13.5-16.5-гранични
≥16.5 положителен

Акредитиран

Не

В сила от

10/07/2023

Допълнителна информация
Диагностиката на морбили се основава на характерни клинични симптоми. За потвърждаване на диагнозата може да се тества кръвна проба. Специфични IgM и IgG антитела се синтезират по време на първична имунна реакция и се позитивират в серума в рамките на няколко дни след появата на обрива. Пикът на IgM антителатата настъпва след около 7-10 дни, след което спада, но могат да се открият и след 6-8 седмици. IgM обикновено не се откриват при повторно излагане на инфекцията, но при повторна среща с вируса организма отговаря с бързо повишаване на IgG антителата. Положителен резултат за Measles IgG показва минало излагане на вируса или имунитет след ваксинация.
Линеен обхват 5-300 AU/ml; при граничен резултат е желателно изследване на нова проба след 1-2 седмици.