Липиден профил

12,00 BGN

Липиден профил

12,00 BGN

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация
Изследването включва следните показатели: Chol., HDL, LDL, Tg.