Липаза

7,00 лв.

Липаза

7,00 лв.

Синоними

Lipase, triacylglycerol acyl-hydrolase

Клинични показания

Липазата, или по-точно липазите са гликопротеини с молекулна маса от 47000 D. Те са триглицерид хидролази и катализират разграждането на триглицеридите до ди- и моно- глицериди и мастни киселини. Продуцират се от ацинозните клетки на панкреаса. Заедно с α-амилазата, панкреатичните липази са най-важните клиникохимични параметри за диференциална диагноза на заболяванията на панкреаса. Определянето на липазната активност има висока специфичност. След остър панкреатит липазната активност се повишава за 4-8 часа, достига пик след 24 часа и се понижава след 8 до 14 дни. Няма корелация между липазната активност определена в серум и степента на увреждане на панкреаса. Липазата се изследва при диагноза и проследяване на остър панкреатит, при хроничен панкреатит, при обструкция на ductus pancreaticus, определяне участието на панкреаса при болки в корема.

Проба

Серум; 3 (+97) µl

Обработка

Стандартна

Стабилност на пробатa

Стайна (15-25°С): 7 дни
Хладилник (2-8°С): 7 дни
Фризер ((-15)–(-25)°С): 2 месеца

Аналитичен метод

Ензимен колориметричен тест; Обхват на измерването: 3 – 3000 U/L

Работи се

Ежедневно

Измерителна единица

U/L; Фактор за преизчисляване: U/L x 0.0167 = μkat/L

Референтен интервал

жени/мъже - 13 - 60 U/L

Акредитиран

Да

В сила от

05/02/2024

Допълнителна информация
За диагностични цели, резултатите винаги трябва да бъдат оценявани в съответствие с анамнезата на пациента, клиничните прегледи и други резултати.