Лактатдехидрогеназа (LDH)

6,50 лв.

Лактатдехидрогеназа (LDH)

6,50 лв.

Синоними

Лактат дехидрогеназата, LDH, Lactate Dehydrogenase, L-lactate: NAD+ oxidoreductase

Клинични показания

ЛДХ катализира обратимата окислително- редукционна реакция между лактат и пируват. Субклетъчно ензимът е локализиран в цитоплазмата и при нарушаване пропускливостта на клетъчната мембрана преминава в междуклетъчното пространство и от там в плазмата. LDH е широко разпространен в тъканите – сърце, черен дроб, мускули, бъбреци. Повишени серумни нива на LDH са наблюдавани при различни болестни състочния.Най-високи нива има при пациенти с мегалобластна анемия, дисеминиран карцином и шок.Умерени повишения има при мускулни заболявания, нефрозен синдром и цироза.Леки повишения има при миокарден или белодробен инфаркт, левкемия, хемолитична анемия и невирусни хепатити.

Проба

Серум; 3 (+97) µl

Обработка

Стандартна

Стабилност на пробатa

Стайна (15-25°С): 7 дни
Хладилник (2-8°С): 4 дни *
Фризер ((-15)–(-25)°С): 6 седмици *
* Активността на отделните изоензими се променя. При определени заболявания (напр. хепатопатия, заболявания на скелетната мускулатура, злокачествени тумори), делът изоензимите се променя в охладените и замразени проби и това води до неточна стойност на LDH.

Аналитичен метод

Оптимизиран стандартен метод съгласно IFCC; Обхват на измерването: 10 – 2500 U/L

Работи се

Ежедневно

Измерителна единица

U/L; Фактор за преизчисляване: U/L x 0.0167 = μkat/L

Референтен интервал

мъже/жени(над 15 г.): до 250 U/L
новородени: 225 - 600 U/l
деца 2 - 15 г.: 120 - 300 U/l

Акредитиран

Да

В сила от

05/02/2024

Допълнителна информация
Изследването не може да се повтаря - стойностите във всички случай ще са различни!