Креатинин

3,50 лв.

Креатинин

3,50 лв.

Синоними

Creatinine, CREA

Клинични показания

Серумният креатинин е отпадъчен продукт от спонтанната дехидратация на мускулния креатин. Скоростта на креатининово образуване е константна, като 1 до 2 % от телесния креатин се конвертира в креатинин всеки 24 часа. Нивото му в циркулацията е относително постоянно и зависи от мускулната маса.Той се отделя почти изцяло чрез гломерулна филтрация и не се реабсорбира в тубулите. Тубулна секреция настъпва едва при повишаване на концентрацията му над 190 µmol/l в стадия на терминална БН. Показания: мониториране на пациенти с бъбречни заболявания и бъбречна недостатъчност, хипертония, сепсис, шок, политравма, метаболитни заболявания, бременност, заболявания с повишен белтъчен метаболизъм, остра коремна болка, при пациенти на диализа и др.

Проба

Серум, Плазма (K2 EDTA, Li хепарин), Урина сутрешна, Урина събирана 24 часа. Урина се събира без добавки или с консерванти: солна киселина (до 5 ml 30% на литър урина) и борна киселина (до 5 g/L урина).; 20 (+80) µl

Обработка

Стандартна

Стабилност на пробатa

Серум, плазма
Стайна (15-25°С): 7 дни
Хладилник (2-8°С): 7 дни
Фризер ((-15)–(-25)°С): 3 месеца (отделен серум или плазма)

Урина без консерванти
Стайна (15-25°С): 2 дни
Хладилник (2-8°С): 6 дни
Фризер ((-15)–(-25)°С): 6 месеца

Аналитичен метод

Буферирана кинетична реакция на Яффе без депротеинизация

Работи се

Ежедневно

Измерителна единица

Серум/плазма: μmol/L, Урина: mmol/l, mmol/24ч.,

Референтен интервал

Серум/ плазма:
жени: 44 - 80 μmol/L
мъже: 62 - 106 μmol/L
деца: виж протокола с резутати

Урина:
Сутрешна урина: Жени: 2.47-19.2 mmol/L, Мъже:3.45-22.90 mmol/L
24 часова урина:Жени: 7.0 -14.0 mmol/24ч. Мъже:9.0 -21.0mmol/24ч.

Акредитиран

Да

В сила от

02/02/2024

Допълнителна информация
Креатининът в серума показва ритъм в рамките на денонощието. Максимумът на концентрацията му е вечер, а минимумът-сутрин с колебание до 50 %. Повишаването във вечерните часове е във връзка с физическата активност през деня, тъй като такъв ритъм не се установява при болни на легло.
Умерено повишени след физическа работа, след консумация на големи количества месо и др.
Антибиотици (цефалоспорини) водят до фалшиво повишени резултати.