Креатин фосфокиназа (CPK)

3,50 BGN

Креатин фосфокиназа (CPK)

3,50 BGN

Синоними

Creatine Kinase, Креатин-фосфо-киназа/CPK

Клинични показания

Измерването на креатин(фосфо)киназата (CРK), се използва за диагностицирането на пациенти с увреждания и заболявания на скелетната и сърдечната мускулатура. Определянето на активността на CРK и изоензимите на CРK се използва при диагностицирането и наблюдението на мускулни увреждания и заболявания в остри (напр. рабдомиолиза или остро увреждане на миокарда) и хронични състояния (напр. миопатии като прогресиращата мускулна дистрофия на Дюшен). При прогресивната мускулна дистрофия ензимната активност в серума може да бъде повишена много преди болестта да се прояви клинично. След увреждане на миокарда, CРK се освобождава от увредените клетки на миокарда само 4 часа след инфаркта. Активността достига максимум след 12 24 часа и след 3 4 дни спада до нормалните граници. Определянето на нивата на CРK може да се използва и за оценка на лекарствената токсичност при терапия с липидопонижаващи лекарства.

Проба

Серум – (препоръчан от IFCC); 3 (+97) µl

Обработка

Стандартна

Стабилност на пробатa

Стайна (15-25°С): 2 дни
Хладилник (2-8°С): 7 дни
Фризер ((-15)–(-25)°С): 1 месец (отделен серум или плазма)

Аналитичен метод

Оптимизиран IFCC метод с UV детекция; Обхват на измерването 7 – 2000 U/L

Работи се

Ежедневно

Измерителна единица

U/L; Фактор за преизчисляване: U/L x 0.0167 = μkat/L

Референтен интервал

консенсусни стойности:
мъже: < 190 U/l
жени: < 170 U/l

Акредитиран

Да

В сила от

05/02/2024

Допълнителна информация
При здрави хора, CPK варира в зависимост от нивото на физическа активност и расата.