Калпротектин

42,00 лв.

Калпротектин

42,00 лв.

Синоними

Количествено определяне на калпротектин в човешки фекални проби

Клинични показания

Диагностика на бактериални инфекции

Проба

Прясна фекална проба, взета в стерилен контейнер, без консерванти, 5 гр. изпражнение (колкото грахово зърно), взета в чист контейнер.

Обработка

стандартна; Препоръчва се бедна на фибри и семена диета. Вземането на проба от диарични изхождания, може да доведе до фалшиво ниски резултати.

Стабилност на пробатa

RT: 1 ден
2-8°С: 3 дни
-20°С: 30 дни

Аналитичен метод

CLIA, количествен тест

Работи се

ежедневно

Измерителна единица

Index

Референтен интервал

Стойности < 50 µg/g-нормален
Стойности между 5-120 µg/g граничен
Стойности ≥120 µg/g-завишен

Акредитиран

не

В сила от

10/07/2023

Допълнителна информация
Калпротектинът е димер на калциево-свързващите протеини S100A8 и S100A9. Комплексът се намира в цитозола на неутрофилните гранулоцити. Комплексът е устойчив на ензимно разграждане и може да бъде измерен в изпражненията, като концентрацията му се определя от активността на неутрофилните гранулоцити в чревната стена.
Calprotectin е съвременен маркер за възпаление и служи за диагностика, диференциална диагноза и мониторинг на хронични възпалителни заболявания на червата - болест на Crohn (IBD), хроничен улцерозен колит (ХУК) и разграничаване от невъзпалителни чревни заболявания.
Калпротектинът се повишава и при чревни неоплазии.
Приемът на НСПВС може да доведе до повишени нива на Calprotectin.
Линеен обхват 5-800 µg/g
При граничен резултат е желателно изследване на нова проба след след 4-6 седмици.