Йонизиран калций (Са++)

4,50 лв.

Йонизиран калций (Са++)

4,50 лв.

Синоними

Ca

Клинични показания

Измерванията на калция в човешки серум, плазма и урина, се използват при диагностицирането на хиперкалциемия/хиперкалциурия (както се наблюдават при хиперпаратиреоидизъм и рак, ендокринни нарушения, вродена хиперкалциемия, прекомерен прием на витамин D, хронично бъбречно заболяване) и хипокалциемия/хипокалциурия (както се наблюдават при хипопаратиреоидизъм, дефицит на витамин D или дефицит на магнезий, костно заболяване, свързано с калциевата хомеостаза). В биологичните течности калцият се намира в 2 форми - йонизиран и свързан с плазмените белтъци. Отделните фракции на калция се намират в лабилно равновесие, което зависи от рН на кръвта: при ацидоза се повишава степента на дисоциация и се увеличава делът на Са++, а при алкалоза - обратно. Нивото на свободния Са е по-добър индикатор за калциевия статус в организма особено при чернодробна трансплантация, при бърза или масивна трансфузия на цитратна кръв, при бременни, новородени, диспротеинемии, малабсорбционен синдром, мултиплен миелом, постоперативни състояния и др., терминални бъбречни състояния вкл промяна на рН и загуба на белтък, малигнена хиперкалциемия, специално при нормален iРТН,симптоми на хиперпаратиреоидизъм и др.

Проба

Серум. Плазма (Li-хепарин); 20 (+80) µl

Обработка

Стандартна; Серумът или плазмата трябва да се отделят възможно най-бързо, тъй като продължителният контакт със съсирека може да причини по-ниски стойности на калция.

Стабилност на пробатa

Стайна (15-25°С): 7 дни
Хладилник (2-8°С): 21 дни
Фризер ((-15)–(-25)°С): 8 месеца

Аналитичен метод

Фотометричен тест с NM-BAPTA; Обхват на измерването: 0.2 -5.0 mmol/L

Работи се

Ежедневно

Измерителна единица

mmol/24h

Референтен интервал

3а деца от 0 до 10 дни 1.90 - 2.60 mmol/l
3а деца до 2 г. 2.25 - 2.75 mmol/l
3а деца от 2 до 12 г. 2.20 - 2.70 mmol/l
3а деца от 12 до 18 г. 2.10 - 2.55 mmol/l
възрастни 18 - 59 г. 2.15 - 2.50 mmol/l
възрастни 60 - 89 г. 2.20 - 2.55 mmol/l
възрастни над 90 г. 2.05 - 2.40 mmol/l
Ca2+ серум/ плазма 1.16 – 1.32 mmol/l

Акредитиран

Да

В сила от

05/02/2024

Допълнителна информация
Венозно поставените контрастни средства за MRI съдържат хелатни комплекси, които могат да повлияят анализа. Да се вземат предвид времената за задържане на контрастното вещество.