Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите – директен Coombs

40,00 лв.

Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите – директен Coombs

40,00 лв.

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация