Хронична умора

180,00 лв.

Хронична умора

180,00 лв.

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация
Теста включва: ПКК, HbA1C - гликиран хемоглобин, феритин, TSH, паратхормон (PTH), кортизол (серум), витамин D (25-OH), фолиева киселина, селен, цинк.