HPV + полово предавани инфекции (7 патогена)

150,00 BGN

HPV + полово предавани инфекции (7 патогена)

150,00 BGN

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация
САМО ОТ ЦЕРВИКАЛЕН СЕКРЕТ, от проба взета от гинеколог във вирусна транспортна среда ( ~1ml ) - средата е същата, която се използва за взимането на проба от цервикален секрет за полово предавани болести - STI.