Хламидия трахоматис-Антиген

20,00 BGN

Хламидия трахоматис-Антиген

20,00 BGN

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация
Биологичен материал: Влагалищен, Цервикален, Уретрален или Простатен. Съхранение: Сух тампон в епруветка.