Хепатит В (Anti HBc-total)

20,00 лв.

Хепатит В (Anti HBc-total)

20,00 лв.

Синоними

HBc total antibody

Клинични показания

Диагностика на вирусни хепатити

Проба

Серум, Плазма (K-EDTA, цитратна, Na-, Li-хепарин) 100 µl (+150 µl мъртъв обем)

Обработка

стандартна

Стабилност на пробатa

RT: 1 ден
2-8°С: 7 дни
-20°С: 30 дни (отделен серум или плазма)

Аналитичен метод

CLIA, качествен тест

Работи се

ежедневно

Измерителна единица

Index

Референтен интервал

≥1.0-отрицателен
<1.0-положителен

Акредитиран

не

В сила от

10/07/2023

Допълнителна информация
Появявa се в ранните стадии на инфекцията. Положителният резултат корелира с настояща или минала инфекция, като понякога може да е единствения положителен серологичен маркер. За определяне стадия на заболяването е необходимо комплексното изследване с HBsAg и Anti HBs.
Тестът е обратнопропорционален.