Хепатит C (Anti-HCV)

20,00 лв.

Хепатит C (Anti-HCV)

20,00 лв.

Синоними

HCV Ab

Клинични показания

Диагностика на вирусни хепатити

Проба

Серум, плазма (K-EDTA, цитратна, Na-,Li-хепарин) 25 µl (+ 150 µl мъртъв обем)

Обработка

стандартна

Стабилност на пробатa

RT: 1 ден
2-8°С: 7 дни
-20°С: 30 дни (отделен серум или плазма)

Аналитичен метод

CLIA, качествен тест

Работи се

ежедневно

Измерителна единица

Index

Референтен интервал

<1.0-отрицателен
≥1.0 положителен

Акредитиран

не

В сила от

10/07/2023

Допълнителна информация
Може да бъдете инфектиран с вируса на хепатит С без да имате симптоми. Препоръчва се всички лица над 18 години да бъдат тествани за наличитето HCV инфекция поне веднъж в живота си. Скрининговите изследвания са особено важни за следните групи:
• Употребяващи интравенозни наркотици, дори при единични инциденти
• HIV серопозитивни
• Провеждащи хемодиализа
• Бременност
• Високи нива на чернодробни ензими (ALT)
• Претърпели кръвопреливане, вливане на кръвни компоненти или органна трансплантация, особено преди 1992г.
• Работещи в здравната сфера
• Родени от майки с HCV
Скрининговите изследвания търсят наличието на антитела (anti HCV), които се образуват при среща на организма с вируса. Те се образуват около 12 седмици след инфектирането и остават пожизнено. Резултатът от изследването може да е:
 Отрицателен (нереактивен)-в кръвта няма следи от антитела към HCV, не сте имали контакт с вируса.
Фалшиво отрицателен резултат е възможен при:
• Проба, взета твърде рано след инфектирането.
• Тежка имуносупресия
• Хемодиализни пациенти
 Положителен (реактивен)-вие сте били инфектиран с НCV.
Фалшиво положителните резултати са често срещано явление, независимо от подобряване на качеството на използваните тестове, като 1 от 5 резултати е такъв. Вероятни причини са:
• Кръстосана реактивност с антитела образувани при заболявания като лупус, ревматоиден артрит, автоимунни заболявания, неспецифичен имунен отговор и др.
• Деца родени от инфектирани майки
• Бременност
Доказването на аnti HCV не е достатъчно за диагностициране на инфекцията, тъй като пациентът може да е преболедувал с оздравяване. Окончателното диагностициране на хепатит С се осъществява с изследване за вирусна нуклеинова киселина -HCV RNA в кръвни проби от пациенти дали положителни тестове за anti HCV.

(+) anti HCV
(-) HCV RNA Преболедувал с оздравяване. Няма текуща инфекция с НCV. Кръвните проби винаги ще са положителни за anti HCV.
(+) anti HCV
(+) HCV RNA Текуща инфекция с хепатит С. Насочване към гастроентеролог за уточнавяне стадия на заболяването и лечение.