Хепатит А (anti-HAV-IgM)

20,00 лв.

Хепатит А (anti-HAV-IgM)

20,00 лв.

Синоними

HAV IgM

Клинични показания

Диагностика на вирусни хепатити

Проба

Серум, Плазма (K-EDTA, цитратна, Na-,Li-хепарин) 20 µl (+ 150 µl мъртъв обем)

Обработка

стандартна

Стабилност на пробатa

RT: 1 ден
2-8°С: 7 дни
-20°С: 30 дни (отделен серум или плазма)

Аналитичен метод

CLIA, качествен тест

Работи се

ежедневно

Измерителна единица

Index

Референтен интервал

<0.9-отрицателен
Стойности между 0.9-1.1-гранични
≥1.1 положителен

Акредитиран

не

В сила от

10/07/2023

Допълнителна информация
Серолологичен маркер за остра HAV инфекция, необходим за комплексната оценка и стадиране на заболяването, в съчетание с други биохимични маркери. Могат да останат откриваеми повече от 1 година след прекаран остър вирусен хепатит А.
При граничен резултат е желателно изследване на нова проба след 1-2 седмици.