Хеликобактер пилори IgG Ab

22,00 лв.

Хеликобактер пилори IgG Ab

22,00 лв.

Синоними

Антитела за хеликобактер пилори

Клинични показания

Диагностика на бактериални инфекции

Проба

Серум; 10 µl (+ 150 µl мъртъв обем)

Обработка

Стандартна

Стабилност на пробатa

RT: 1 ден
2-8°С: 8 дни
-20°С: 30 дни

Аналитичен метод

CLIA, качествен тест

Работи се

Ежедневно

Измерителна единица

Index

Референтен интервал

<0.80-отрицателен
Стойности между 0.8-0.9-гранични
≥0.9 положителен

Акредитиран

Не

В сила от

10/07/2023

Допълнителна информация
Тестът е предназначен за подпомагане диагностицирането на пациенти с вероятна инфекция с Н.рylori. Резултатите от анализа следва да се използват в съчетание с допълнителни клинико-лабораторни данни, в помощ на клинициста при взимане на решения по отношение на лечението на пациентите.
Резултатът се изразява в индексна стойност (цифров израз), според която се класифицира като положителен или отрицателен (качествен израз). За гранична стойност разграничаваща наличието или отсъствието на антиген на Н. Pylori се приема индекса стойност 0.85. Положителният резултат от серологично изследване не е потвърждение на активно заболяване. Величината на рапортуваната индексна стойност не е показателна за количеството H. pylori IgG, налично в пробата.
При граничен резултат е желателно изследване на нова проба след 1-2 седмици.
Диапазон на изследване 0.01-9.4 Index