HBc IgM

30,00 лв.

HBc IgM

30,00 лв.

Синоними

Серум, Плазма (K-EDTA, цитратна, Na-,Li-хепарин)

Клинични показания

Диагностика на вирусни хепатити

Проба

Серум, Плазма (K-EDTA, цитратна, Na-,Li-хепарин)

Обработка

стандартна

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

CLIA, качествен тест

Работи се

ежедневно

Измерителна единица

Index

Референтен интервал

<0.9-отрицателен


Стойности между 0.9-1.1-гранични


≥1.1 положителен

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация
Серолологичен маркер за остра HBV инфекция, необходим за комплексната оценка и стадиране на заболяването, в съчетание с други вирусологични маркери.

При граничен резултат е желателно изследване на нова проба след 1-2 седмици.