ГГТ

3,50 лв.

ГГТ

3,50 лв.

Синоними

GGT, γ-GT, γ-Glutamyltransferase, γ-Глутамил Трансферазата

Клинични показания

ГГТ е трансфераза, която участва чрез глутамиловия цикъл в трансмембранния транспорт на АК и пептиди, като пренася глутамилови остатъци от едни върху други пептиди. ГГТ има най-висока активност в органи и структури с интензивен белтъчен синтез и секреция /микрозомален ретикулум и други мембрани на чернодробните паренхимни клетки, жлъчни капиляри, панкреас, проксимални бъбречни тубули и др. ГГТ се използва в диагнозата и мониторирането на жлъчно-чернодробни заболявания. Често е единствен параметър с повишени стойности когато се тества за такива заболявания и е един от най-чувствителните познати индикатори. ГГТ е чувствителен скрининг тест за окултен алкохолизъм. Повишена ГГТ активност се среща при пациенти на продължително лечение с фенобарбитал и фенитоин.

Проба

Серум, Плазма (Li-хепаринат, EDTA); 3 (+97) µl

Обработка

Стандартна

Стабилност на пробатa

Стайна (15-25°С): 7 дни
Хладилник (2-8°С): 7 дни
Фризер ((-15)–(-25)°С): 1 год. (отделен серум или плазма)

Аналитичен метод

Ензимен колориметричен анализ по Szasz и IFCC, оптимизиран. Обхват на измерването 3 – 1200 U/L

Работи се

Ежедневно

Измерителна единица

U/L; Фактор за преизчисляване: U/L x 0.0167 = μkat/L

Референтен интервал

Мъже: 0 - 60 U/l , Жени: 0 - 40 U/l

Акредитиран

Да

В сила от

05/02/2024

Допълнителна информация
Увеличението на ГГТ е показател за микрозомална индукция в чернодробните паренхимни клетки, холестаза и паренхимно увреждане - продължителна холестаза, хроничен алкохолизъм, хепатит, цироза, продължително лечение с антиконвулсанти, засягане на черния дроб от злокачествени процеси, остро алкохолно отравяне при не-алкохолици, продължително лечение с фенобарбитал, с туберкулостатици- рифампицин.