Гастроинтестинален панел (Real-time PCR)

120,00 лв.

Гастроинтестинален панел (Real-time PCR)

120,00 лв.

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация
Качествен Real-time PCR тест за откриване на нуклеиновата киселина на най-честите бактериални, вирусни и паразитни причинители на гастроентерити, във фекални проби.