Гърлен секрет

27,00 лв.

Гърлен секрет

27,00 лв.

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация
Биологичен материал: Специален тампон. Съхранение: Специален тампон в транспортна среда Amies, до 48 часа в хладилник, без сутрешен тоалет на устната кухина. Спазване на изискванията е във Ваша полза и осигурява коректност на резултата.