FibroMax

300,00 BGN

FibroMax

300,00 BGN

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация
Преданалитични изисквания: Използва се 1 ml. серум. Стабилност: На стайна температура до 24 часа; в хладилник до 8 дни; замразен до 2 месеца. Срок за изработване: Всеки четвъртък.