Детска градина – пълен

35,00 лв.

Детска градина – пълен

35,00 лв.

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация
Пакета включва следните показатели: Кръвна картина (14 Показатели), Урина + Седимент, Чревно носителство, Паразитологично изследване (Морфологично изследване за чревни паразити + Перианален отпечатък).