Цитомегалолвирус (CMV) IgG

26,00 лв.

Цитомегалолвирус (CMV) IgG

26,00 лв.

Синоними

CMV IgG, IgG антитела към цитомегаловирус CMV

Клинични показания

Диагностика на вирусни заболявания

Проба

Серум, Плазма (K-EDTA, цитратна, Na-,Li-хепарин) 20 µl (+ 150 µl мъртъв обем)

Обработка

Стандартна

Стабилност на пробатa

RT: 1 ден
2-8°С: 7 дни
-20°С: 30 дни (отделен серум или плазма)

Аналитичен метод

CLIA, количествен тест

Работи се

Ежедневно

Измерителна единица

U/ml

Референтен интервал

<12.0-отрицателен
Стойности между 12.0-14.0-гранични
≥14.0 положителен

Акредитиран

не

В сила от

10/07/2023

Допълнителна информация
Човешкият CMV принадлежи към семейството на херпесните вируси, патогенни за хората и разпространени посевместно. От 40 до 90% от хората се срещат през живота си с вируса, който предизвиква първична инфекция, след което навлиза в латентна фаза като може да реактивира. При имунокомпетентни пациенти клиничната картина на заболяването е най-често лека или асимптомна.
Имунният отговор към CMV се изразява в синтез на атнтитела от клас IgM и IgG няколко седмици след инфекцията. Положителният резултат за CMV IgG насочва към данни за контакт с патогена, без да е възможно определянето на давността на заразяването. Това може да бъде направено с тест за CMV IgG Avidity. Положителните за CMV IgG резултати винаги се отчитат спрямо контекста на текущите симптоми и в съчетание с други серологични маркери- CMV IgM, CMV IgG Avidity, PCR.
Отрицателният резултат за IgG показва липсата на специфичен имунен отговор. Ако въпреки това се подозира клиничен контакт е желателно изследването на нова проба след 1-2 седмици.
Определянето на имунологичния статус спрямо човешкия CMV e от значение при следните групи:
• Имунокомпрометирани
• Бременни и жени в детеродна възраст
• Реципиенти и донори на органни транспланти
• Кръводарители

Линеен обхват 5-180 U/ml. При граничен резултат е желателно изследване на нова проба след 1-2 седмици.