Цитологично изследване на секрет (храчка, млечна жлеза, външна фистула, рана)

30,00 BGN

Цитологично изследване на секрет (храчка, млечна жлеза, външна фистула, рана)

30,00 BGN

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация