Цитологично изследване на секрет (храчка, млечна жлеза, външна фистула, рана)

30,00 лв.

Цитологично изследване на секрет (храчка, млечна жлеза, външна фистула, рана)

30,00 лв.

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация