Чревен Микробиом

315,00 BGN

Чревен Микробиом

315,00 BGN

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация
Проба: Специален сет за събиране, съхранение и транспорт на проба изпражнение. Срок за изработване: До 15 работни дни