CA 15-3

21,00 лв.

CA 15-3

21,00 лв.

Синоними

Клинични показания

CA 15-3 се получава от гликопротеин Муцин-1 (MUC-1). Антигенът обикновено се открива в луменалния секрет на гландуларните клетки и не циркулира в кръвта. Когато клетките станат злокачествени, а базалните им мембрани пропускливи, антигенът е откриваем в серума. Свръхекспресията на MUC1 играе важна роля в промяната на епитела в мезенхим - важно и сложно явление, което определя карциномния прогрес. Насоките на ESMO за рак на гърдата предполагат, че туморни маркери като CA 15-3 могат да са от полза за оценка на отговора на лечението, особено при пациенти с неизмерима метастатична болест. Промяна в туморните маркери не е основание за промяна в лечението. Серийното тестване на СА 15-3 е помощен метод при ранното откриване на рецидив при лекувани пациенти с рак на гърдата. СА 15-3 може да се използва за мониторинг на отговора на терапията при метастатичен рак на гърдата.

Проба

Серум, Плазма (K2 или K3 EDTA, Li хепарин); 6 (+194) µl

Обработка

Стандартна

Стабилност на пробатa

Стайна (15-25°С): 48 часа
Хладилник (2-8°С): 5 дни
Фризер ((-15)–(-25)°С): 3 мес. (отделен серум или плазма)

Аналитичен метод

ECL; Област на измерване (LLQ – MMC): 3.0 – 300.0 U/ml

Работи се

Ежедневно

Измерителна единица

U/ml

Референтен интервал

Мъже/Жени: 0 – 26.2 U/mL

Акредитиран

Да

В сила от

29/01/2024

Допълнителна информация
Измерената стойност на CA 15 3 в дадена пациентска проба може да варира в зависимост от използваната процедура на тестване. Стойностите на CA 15 3, определени в пациентски проби посредством различни процедури на тестване, не могат да се сравняват директно помежду си и могат да причинят погрешни медицински интерпретации.
При пациенти, които са на биотиново лечение (> 5 mg/ден) не трябва да се провежда изследването поне 8 часа след последният прием на биотин.
Тъй като тестът съдържа моноклонални миши антитела, при пациенти, третирани с такива антитела могат да се получат отклонения. В редки случаи резултатът може да бъде повлиян от висок титър на антитела срещу стрептавидин.