Борелия (Лаймска болест IgM)

26,00 лв.

Борелия (Лаймска болест IgM)

26,00 лв.

Синоними

Антитела IgM за Borrelia burgdorferi sensu lato, лаймска борелиоза

Клинични показания

Диагностика на бактериални инфекции

Проба

Серум, Плазма (K-EDTA, цитратна, Na-, Li-хепарин) 30 µl (+ 150 µl мъртъв обем)

Обработка

стандартна

Стабилност на пробатa

RT: 1 ден
2-8°С: 7 дни
-20°С: 30 дни

Аналитичен метод

CLIA, качествен тест

Работи се

ежедневно

Измерителна единица

Index

Референтен интервал

<0.90-отрицателен
Стойности между 0.9-1.1-гранични
≥1.1 положителен

Акредитиран

не

В сила от

10/07/2023

Допълнителна информация
Тест за антитела от кръвна проба, предназначен за подпомагане диагностицирането на пациенти с вероятна лаймска болест. Поради сходните клинични симптоми на лаймската борелиоза и несвързани с нея заболявания, диагностицирането й понякога е трудно, особено при липсващи данни за ухапване от кърлеж и съпътстващи кожни лезии. Асимптомните форми са възможни. Тестът доказва имунна реакция на организма срещу причинителя на лаймска болест. При контакт с бактерията са необходими от 4-6 седмици за образуване на специфични антитела-т.н. прозоречен период. Тестването на проби в този период може да даде отрицателен резултат, въпреки наличието на инфекция. Първоначално образуваните антитела са от клас IgM, но те са с по-ниска специфичност и са възможни фалшивоположителни резултати. Антителата от клас IgG се появяват по-късно в хода на инфекцията. Ако веднъж сте били заразени с лаймска болест, вероятността за откриване на антитела в кръвта е висока за дълъг период от време (месеци, години), дори след проведена терапия. Наличието на антитела не предотвратява възможността за ново инфектиране след повторно ухапване от кърлеж.
Резултатите от анализа следва да се използват в съчетание с допълнителни клинико-лабораторни данни, в помощ на клинициста при взимане на решения по отношение на лечението на пациентите. Препоръчва се двустъпков процес за установяване наличието на антитела-първа стъпка- имунологичен тест, какъвто е предлагания. При положителен резултат от него се препоръчва потвърждение с имуноблот, за изключване вероятността от фалшивоположителни резултати, вследствие на неспецифична имунна реакция (ревматоиден фактор, инфекция с EBV и др).
Резултатът се изразява в индексна стойност (цифров израз), според която се класифицира като положителен или отрицателен (качествен израз).
При граничен резултат е желателно изследване на нова проба след 1-2 седмици.
Диапазон на изследване 0.1-6 Index -индексна стойност