Антитела срещу нуклеарни антигени (Ig G) ANA Profile 5

60,00 BGN

Антитела срещу нуклеарни антигени (Ig G) ANA Profile 5

60,00 BGN

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация
Панелът включва антитела срещу: nRNP/Sm; Sm; RNP 70; -A; -C; SS-A; | Ro-52; SS-B; SCL-70; PM-Scl; Jo-1; CENP B; PCNA; dsDNA (двДНК); нуклеозоми; хистони; рибозомален Р-протеин; АМА-А2