Anti – Bordetella pertussis IgG (коклюш)

30,00 BGN

Anti – Bordetella pertussis IgG (коклюш)

30,00 BGN

Категория:
Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация