Анемия

60,00 лв.

Анемия

60,00 лв.

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация
Пакета включва следните показатели: ПКК, СУЕ, Желязо, ЖСК, Витамин В12, Фолиева киселина, Морфология на еритроцити в кръв.