Амилаза

7,00 BGN

Амилаза

7,00 BGN

Синоними

α-Amylase, 1,4-α-D-глюканохидролази (EC 3.2.1.1)

Клинични показания

При заболявания на слюнчените жлези и панкреаса поради нарушения пермеабилитет на клетъчните мембрани амилаза и другите хидролитични ензими преминават в извънклетъчната течност. Поради ниската си мол. маса амилазата се филтрира с урината, което обяснявя краткия й полуживот в серума - 3-6 часа. Поради недостатъчните специфични клинични симптоми на панкреатичните заболявания, определянето на α-амилаза е от голямо значение за тяхната диагностика. Хиперамилаземия не се появява обаче само при остър панкреатит или във възпалителната фаза на хроничен панкреатит, а така също и при бъбречна недостатъчност (редуцирана гломеруларна филтрация), тумори на белите дробове и яйчниците, белодробно възпаление, заболявания на слюнчената жлеза, диабетна кетоацидоза, мозъчна травма, хирургическа намеса или в случай на макроамилаземия. За да се потвърди панкреатичната специфичност, се препоръчва допълнителното определяне на панкреас-специфичен ензим - липаза или панкреатична-α-амилаза. Основното показание е диагноза на острия панкреатит и при диференциална диагноза на остри коремни заболявания. Измерване излъчването на амилаза в урината може да даде ретроспективна информация за криза на остър панкреатит.

Проба

Серум; 4 (+96) µl

Обработка

Стандартна

Стабилност на пробатa

Стайна (15-25°С): 7 дни
Хладилник (2-8°С): 30 дни
Фризер ((-15)–(-25)°С): не може да се съхранява

Аналитичен метод

Оптимизиран IFCC метод; Обхват на измерването 3 – 1500 U/L

Работи се

Ежедневно

Измерителна единица

U/L; Фактор за преизчисляване: U/L x 0.0167 = μkat/L

Референтен интервал

Мъже: 28-100 U/L Жени: 28-100 U/L

Акредитиран

Да

В сила от

05/02/2024

Допълнителна информация
В много редки случаи, гамопатия при определен тип IgM (макроглобулинемия на Waldenström) може да доведе до ненадеждни резултати.
Медикаменти на основата на Икодекстрин, могат да причинят намалени стойности на амилаза.
Увеличение от 10 пъти над горната референтна граница - при остър панкреатит, при 5-10 пъти: при перфорирала дуоденална язва, ОБН, диабетна кетоацидоза, при увеличение до 5 пъти: паротит, ХБН, макроамилаземия и др.