Албумин

3,50 лв.

Албумин

3,50 лв.

Синоними

ALB, Albumine

Клинични показания

Албуминът е протеин без въглехидрати, който представлява 55 - 65 % от плазмените протеини. Той поддържа онкотичното налягане в плазмата и участва също в транспортирането и съхранението на голямо разнообразие от лиганди, и е източник на ендогенни аминокиселини. Албумин свързва и разтваря различни съединения, напр. билирубин, калций и дълговерижни мастни киселини, йоните на токсичните тежки метали, както и множество лекарствени средства, поради което ниските концентрации на албумин в кръвта оказват значително влияние върху фармакокинетиката. Хипералбуминемия има слабо диагностично значение, освен в случай на дехидратация. Хипоалбуминемия се появява по време на множество заболявания и се причинява от няколко фактора: нарушен синтез или поради чернодробно заболяване или в следствие на редуциран прием на протеини; повишен катаболизъм поради увреждане на тъканите (тежки изгаряния) или възпаление; малабсорбция на аминокиселини (болест на Crohn); протеинурия в следствие на нефротичен синдром; загуба на протеини чрез изпражненията (неопластична болест). При тежки форми на хипоалбуминемия максималната концентрация на албумин в плазма е 25 g/L. Поради ниското осмотично налягане на плазмата водата прониква през кръвните капиляри в тъканта (едема). Определянето на албумин позволява мониториране на контролиран допълнителен хранителен прием на пациентите и е показател за функционирането на черния дроб.

Проба

Серум, Плазма (Li-хепаринат, K2, K3 EDTA). Не използвайте плазма с флуорид!; 3 (+97) µl

Обработка

Стандартна; Отделете серума или плазмата от съсирек или клетки в рамките на 4 часа.

Стабилност на пробатa

Стайна (15-25°С): 60 дни
Хладилник (2-8°С): 150 дни
Фризер ((-15)–(-25)°С): 120 дни (отделен серум или плазма)

Аналитичен метод

Колориметричeн метод с BCG. Област на измерване (LLQ – ULCC): 3.0 – 60 g/L

Работи се

Ежедневно

Измерителна единица

g/L

Референтен интервал

консенсусни стойности възрастни: 35 -52 g/L

Reference Intervals according to Tietz
новородени: 0-4 д. 28-44 g/L
деца до 14 г.: 38-54 g/L
юноши 14-18 г.: 32-45 g/L

Акредитиран

Да

В сила от

02/02/2024

Допълнителна информация
В много редки случаи, гамопатия при определен тип IgM (макроглобулинемия на Waldenström) може да доведе до ненадеждни резултати. Колориметричните методи могат да дават фалшиво повишени резултати при бъбречно болни или такива с бъбречна недостатъчност поради интерференция с други протеини.
Хипералбуминемията има слабо клинично значение, освен като белег за дехидратация.