АлАТ

3,50 лв.

АлАТ

3,50 лв.

Синоними

ALAT, Alanine Aminotransferase, Аланин аминотрансфераза

Клинични показания

ALАT се използват при диагностициране на хепатоцелуларно увреждане и при мониториране на хронично чернодробно увреждане. Ензимът ALАT е наличен в най-високи концентрации в черния дроб, в цитозола на хепатоцитите, но се открива и в бъбрека, и в много по-малки количества в сърдечните клетки и мускулно-скелетните клетки. Поради това измерването на активността на ALAT се използва за диагностициране на чернодробни заболявания, като остър и хроничен вирусен хепатит, неалкохолната мастна чернодробна болест (НAМЧБ), свързано с алкохол чернодробно заболяване, исхемична хепатопатия, автоимунен хепатит, жлъчно увреждане, подозирано злокачествено инфилтриране, холестаза. Рядко се наблюдава серумно повишение на активността на ALАT при състояния, различни от паренхимно чернодробно заболяване. Освен това изследването на ALAT се препоръчва при наблюдаване на статуса и прогресията на хроничен хепатит. Повишаването на активността на ALАT се запазва по-дълго от повишаването на активността на ASАT.

Проба

Серум, Плазма (Li-хепаринат, K2, K3 EDTA); 3 (+97) µl

Обработка

Стандартна

Стабилност на пробатa

Стайна (15-25°С): 4 дни
Хладилник (2-8°С): 7 дни
Фризер ((-15)–(-25)°С): 1 месец (отделен серум или плазма)

Аналитичен метод

Фотометричен по IFCC, оптимизиран. Обхват на измерването 5 – 7000 U/L

Работи се

Ежедневно

Измерителна единица

U/L; Фактор за преизчисляване: U/L x 0.0167 = μkat/L

Референтен интервал

Мъже: 10 - 50 U/l , Жени: 10 - 35 U/l

Акредитиран

Да

В сила от

05/02/2024

Допълнителна информация
Преди изследването не трябва да има никакви тежки физически натоварвания и поне 24 часово изключване на алкохола. Не бива да се приемат лекарствени средства, които биха могли да индуцират синтезата на ензима.
При използване на методи без активиране с ПФ, се очакват по-ниски стойности, особено в случай на дефицит на Витамин В6 у пациента - например при бременни или възрастни.