Adventia – Основен панел

785,00 BGN

Adventia – Основен панел

785,00 BGN

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация
Adventia - Основен панел включва 19 генетични заболявания.