Aдренокортикотропен хормон (ACTH)

24,00 лв.

Aдренокортикотропен хормон (ACTH)

24,00 лв.

Синоними

Адренокортикотропeн хормон, АКТХ, Кортикотропин

Клинични показания

Измерването на АСТН служи за диференциалната диагноза на болест на Cushing (хиперсекреция на ACTH), автономно произвеждаща ACTH хипофизна тъкан (напр. синдром Nelson), хипопитуитаризъм с дефицит на ACTH и ектопичен ACTH синдром. В допълнение към измерванията на кортизол, определянията на АСТН могат да се използват заедно с тестове за потискане или стимулиране за диагностициране на произхода на свръхпроизводството на глюкокортикоида. По същия начин, измерванията на АСТН могат да се използват за улесняване на диференциална диагноза на надбъбречна недостатъчност (болест на Addison). Непроизвежданият от хипофизната жлеза АСТН е известен като ектопичен ACTH; това често е свързано с недребноклетъчен карцином на белия дроб. В редки случаи ектопичен АСТН може да е причинен от тумори на тимуса, аденокарциноми на панкреаса или бронхиални карциноиди. Тези тумори често секретират АСТН прекурсори. Концентрациите на АСТН варират в денонощието, с високи нива сутрин и ниски нива вечер. Следователно, както и при кортизол, за тълкуването на резултатите е важно да се знае времето на събиране на плазмата. Максималните стойности достига около 6 часа сутринта.

Проба

Плазма (K2 или K3 EDTA); 30 (+170) µl

Обработка

Използвайте само предварително охладен вакутейнер! След като изтеглите кръвта, незабавно поставете вакутейнера в „ледена баня”. Използвайте хладилна центрофуга, за да отделите плазмата. Измерете незабавно пробите (до 2 ч.) или ги замразете при -20 °C. Замразете само веднъж.

Стабилност на пробатa

Стайна (15-25°С): до 2 часа (отделен серум или плазма)
Хладилник (2-8°С): до 3 часа
Фризер ((-15)–(-25)°С): 10 седмици (отделен серум или плазма)

Аналитичен метод

ECL; Област на измерване (LLD – ULCC): 3.0 - 2000 ng/L

Работи се

Ежедневно

Измерителна единица

ng/L; Фактор за преобразуване: ng/L x 0.2202 = pmol/L

Референтен интервал

за проби взети между 7-10 ч. Сутринта:
Мъже/Жени: 7.2 - 63.3 pg/mL

Акредитиран

Да

В сила от

10/07/2023

Допълнителна информация
При пациенти, които са на биотиново лечение (> 5 mg/ден) не трябва да се провежда изследването поне 8 часа след последният прием на биотин.
Тъй като тестът съдържа моноклонални миши антитела, при пациенти, третирани с такива антитела могат да се получат отклонения. В редки случаи резултатът може да бъде повлиян от висок титър на антитела срещу стрептавидин.