Второ мнение при консултация на готови цитологични препарати

25,00 лв.

Второ мнение при консултация на готови цитологични препарати

25,00 лв.

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация