Второ мнение при консултация на готови цитологични препарати

25,00 BGN

Второ мнение при консултация на готови цитологични препарати

25,00 BGN

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация