Второ мнение при биопсичен материал

55,00 лв.

Второ мнение при биопсичен материал

55,00 лв.

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация