Veracity (разширен панел + микроделеции)

960,00 BGN

Veracity (разширен панел + микроделеции)

960,00 BGN

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация
Veracity теста включва: Т21, Т18, Т13, Aneuploides X/Y, Микроделенции (DiGeorge, 1p36 deletion, Smith-Magenis, Wolf Hirschhorn), Пол на плода.