Veracity (основен панел и пол на плода)

699,00 лв.

Veracity (основен панел и пол на плода)

699,00 лв.

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация
Veracity теста включва: Т21, Т18, Т13, Пол на плода.