Варицела Зостер (Varizella Zoster IgG)

28,00 лв.

Варицела Зостер (Varizella Zoster IgG)

28,00 лв.

Синоними

IgG антитела към варицела

Клинични показания

Диагностика на вирусни заболявания

Проба

Серум, Плазма (K-EDTA, цитратна, Na-,Li-хепарин); 20 µl (+ 150 µl мъртъв обем)

Обработка

Стандартна

Стабилност на пробатa

RT: 1 ден
2-8°С: 7 дни
-20°С: 30 дни (отделен серум или плазма)

Аналитичен метод

CLIA, количествен тест

Работи се

Ежедневно

Измерителна единица

IU/l (mIU/ml)

Референтен интервал

<150-отрицателен
≥150 положителен

Акредитиран

Не

В сила от

10/07/2023

Допълнителна информация
Варицелата е остро инфекциозно заболяване, причинено от вирус, принадлежащ към род Herpesviridae- Varicella Zoster Virus (VZV). При първоначална среща с вируса се развива варицела, като след първичната инфекция вирусът остава в латентен вид в нервните ганглии и при реактивиране причинява зостерна инфекция. Диагнозата се поставя при проявата на характени клинични симптоми. Серологичните изследвания се препоръчват като маркер за оценка на имунния статус по отношение на VZV при беменни, подлежащи на имунизация и вече имунизирани, имунокомпрометирани пациенти, атипични случаи на заболяването, диференциална диагноза на други дерматози. Положителният резултат насочва към наличен контакт с патогена, имунизация или прилагане на специфичен имуноглобулин. Отрицателният резултат демонстрира отсъствието на имунитет. Серологичните маркери не са подходящи да ранна диагноза на варицела или зостерна инфекция, като в повечето случи имат ретроспективно значение.
Линеен обхват на теста 10-4000 IU/l.