UGT1A1-Gene (Meulengracht syndrome)

580,00 BGN

UGT1A1-Gene (Meulengracht syndrome)

580,00 BGN

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация