Трихинелоза IgG

24,00 лв.

Трихинелоза IgG

24,00 лв.

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация
Биологичен материал, минимално количество: Серум/100мкл. Референтен интервал: SR9 – положителен. Мерни ед.: NTU (NovaTec Units) Метод: ELISA Стабилност при съхранение: на стайна температура: 24 часа; t. 2-8°С : 8 дни; t. -20°С : 2 месеца. Спазване на изискванията е във Ваша полза и осигурява коректност на резултата.