Течно-базирана цитология за РМШ

50,00 лв.

Течно-базирана цитология за РМШ

50,00 лв.

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация
Начин на взимане – с четка за течнобазирана цитология. Пакетиране – в контейнер за течнобазирана цитология получен от лабораторията, заедно с фиш „Искане за цитологимно изследване“ попълнен от специалиста и поставени в плик с цип. Изпращане – по куриер или донасяне лично в лабораторията. Интерпретация – По 5 степенната скала на Папаниколау и терминологичната система на Бетезда Срок – 3-5 работни дни