Рубеола IgM

25,00 лв.

Рубеола IgM

25,00 лв.

Синоними

Антитела срещу рубеола

Клинични показания

Диагностика на вирусни заболявания

Проба

Серум, Плазма (K-EDTA, цитратна, Na-,Li-хепарин); 20 µl (+ 150 µl мъртъв обем)

Обработка

Стандартна

Стабилност на пробатa

RT: 1 ден
2-8°С: 7 дни
-20°С: 30 дни (отделен серум или плазма)

Аналитичен метод

CLIA, количествен тест

Работи се

Ежедневно

Измерителна единица

AU (Auxiliary Units)/ml

Референтен интервал

<20-отрицателен
Стойности между 20-25-гранични
≥25 положителен

Акредитиран

Не

В сила от

10/07/2023

Допълнителна информация
Диагностиката на рубеола се основава на характерни клинични симптоми. За потвърждаване на диагнозата може да се тества кръвна проба. Специфични IgM антитела се синтезират по време на първична имунна реакция (инфекция или ваксинация), като достигат високи серумни нива 2 седмици след обрива, но могат да се открият и след 12 седмици. В деня на обрива само 50% от пациентите са IgM положителни, затова се препоръчва тестване на проба, взета след 5 ден от появата му. Положителен резултат за IgM насочва към скорошна инфекция.
Тестовете за Rubella IgM могат да бъдат фалшиво положителни, вследствие на кръстосана реактивност причинена от други вирусни патогени, автоимунни заболявания, персистиращи IgM антитела след имунизация и др. Скрининговото изследване за Rubella IgM при бременни, които са безсимптомни, неконтактни с болни от рубеола НЕ Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО, поради възможността от фалшиво положителен резултат, като е добре да бъде назначено по лекарско предписание на суспектни случаи.

Линеен обхват 10-400 AU/ml. При граничен резултат е желателно изследване на нова проба след 1-2 седмици.