Ревматоиден пакет /Голям/

125,00 лв.

Ревматоиден пакет /Голям/

125,00 лв.

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация
Панелът включва: Anti-CCP hs (high sensitive); Anti-MCV; Ревма Фактор IgA ( Rheumatoid factor IgA ); Ревма Фактор IgM ( Rheumatoid factor IgM ); Ревма Фактор IgG ( Rheumatoid factor IgG )