Ревматоиден фактор (RF количествен)

7,00 лв.

Ревматоиден фактор (RF количествен)

7,00 лв.

Синоними

Ревматоидни фактори, Ревматоиден фактор

Клинични показания

Ревматоидните фактори са хетерогенна група автоантитела, насочени срещу антигенните детерминанти на Fc региона на IgG молекулите. Те са от значение при диагностицирането на ревматоиден артрит, но могат да се открият и при други възпалителни ревматични заболявания и при различни неревматични болести. Откриват се и при клинично здрави лица над 60-годишна възраст. American College of Rheumatology посочва откриването на ревматоидни фактори като диагностичен критерий за класифициране на ревматоиден артрит. Автоантителата се срещат във всички имуноглобулинови класове, въпреки че обичайните аналитични методи са ограничени до откриването на ревматоидни фактори от IgM тип. Измерванията могат да се използват като помощно средство при диагностицирането на ревматоиден артрит.

Проба

Серум, Плазма (K2 EDTA, Li хепарин); 20 (+180) µl

Обработка

Стандартна

Стабилност на пробатa

Стайна (15-25°С): 1 дни
Хладилник (2-8°С): 8 дни
Фризер ((-15)–(-25)°С): 3 месеца (отделен серум или плазма)

Аналитичен метод

Имунотурбидиметричен анализ

Работи се

Ежедневно

Измерителна единица

IU/mL

Референтен интервал

Мъже/Жени: до 14 IU/ml

Акредитиран

Да

В сила от

05/02/2024

Допълнителна информация