Протеин S

41,00 BGN

Протеин S

41,00 BGN

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация
Преди изследването, приемът на перорални антикоагуланти - антагонисти на вит.К/Синтром/ трябва да бъде спрян за 2 седмици. Изследването не бива да се прави и до 10 дни след тромботична терапия при инцидент. Изработва се понеделник, сряда и петък.